Uutta ilmettä kotiisi?

Osallistu ja voita remontti!

Kaipaako keittiösi päivitystä? Onko kylpyhuoneesi remonttia vailla? Nyt voit voittaa ammattilaiset hoitamaan remonttisi!

Aika pistää remontiksi!

Laadukas remontti vailla huolia, etenkään kuluista… Tulisiko tarpeeseen? Me Kolmosilla toteutamme kotisi remontit rautaisella ammattitaidolla – ja yhdelle onnekkaalle jopa ihan ilmaiseksi!

Mitä siis voin voittaa?

Keittiö-, kylpyhuone- tai huoneistoremontin, jonka arvo on 8 000 €. Eikä suinkaan tarvitse odotella arvonnan päättymistä – osallistut arvontaan, vaikka teettäisit meillä remonttisi samantien. Voit teettää meillä myös suuremman urakan ja käyttää palkintoa osamaksuna!

HIENOA! MITEN VOIN OSALLISTUA?

Jätä meille yhteystietosi 21.12.2018 mennessä alla olevalla lomakkeella, puhelimitse tai Kotikolmoset Oy:n tapahtumassa / esittelytilaisuudessa, ja olet mukana remontin arvonnassa. Muista kuitenkin lukea myös tarkemmat säännöt.

Osallistu tästä:

  • Arvonnan järjestäjä Kotikolmoset Oy, Virkatie 10, 01510 VANTAA (1452107-7)

  • Kilpailuaika on 1.1.2018 – 21.12.2018. Tämän jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä. Arvonta suoritetaan 31.12.2018 mennessä.

  • Arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kotikolmoset Oy:n sekä yhteistyökumppaneiden sellaiset työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan järjestämiseen eivät voi osallistua arvontaan. Arvontaan osallistumalla osallistuja antaa arvonnan järjestäjälle luvan lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. Kilpailuun voi osallistua jättämällä yhteystiedot internetissä osoitteessa www.kolmoset.com/arvonta, soittamalla p. 0102315700 tai täyttämällä arvontalipukkeen Kotikolmoset Oy:n esittelytilaisuudessa tai muussa tapahtumassa.

  • Kilpailun palkintona on 8 000 euron arvoinen remontti Kotikolmoset Oy:n konseptin mukaan tilattuna. Jos voittaja on arvonnan voimassaoloaikana tilannut remontin, siitä hyvitetään palkinnon arvo. Remonttikustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Remonttikustannusten jäädessä alle 8 000 e, erotusta ei hyvitetä. Remontin hinnoittelu tapahtuu arvonnan järjestäjän normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaan. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinnon voi lunastaa niillä paikkakunnilla, joilla Kotikolmoset Oy toimii silloin kun arvonta suoritetaan.

  • Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittajan nimi julkaistaan myös Kotikolmoset Oy:n nettisivuilla sekä yrityksen sosiaalisen median eri kanavilla. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä, kuten remonttikohteen mittaamisesta. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 31.7.2019, jonka jälkeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

  • Palkinnon käyttämiseen liittyvä vastuu. Palkinnon voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

  • Arvonnan järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta.

  • Arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste – uusasiakashankinta

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 15.12.2017
Rekisterin pitäjä:
Kotikolmoset Oy (y-tunnus: 1452107-7)
Virkatie 10, 01510 VANTAA
p. 0102315700

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tuomas Rainio, toimitusjohtaja
Virkatie 10, 01510 VANTAA
tuomas.rainio@kolmoset.com

Rekisterin nimi:
Uusasiakashankinnan rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Tietoja käytetään uutiskirjeissä, kampanjoissa ja tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää merkintöjä potentiaalisista asiakkaista ja muista hankintoihin vaikuttavista yhteyshenkilöistä. Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tapahtumien ja yhteydenottojen yhteydessä sekä luovutuksina muiden rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille

Rekisterin suojauksen periaatteet:
A Manuaalinen aineisto:
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus:
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan yhteyshenkilöksi määrätylle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan yhteyshenkilöksi määrätylle henkilölle..

Tietojen poistaminen:
Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kk kuluessa niiden kirjaamisesta tai kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.

Kolmoset tilastoina

59041 juotua kahvikupillista
50 paikkakunnalla
4474 tehtyä remonttia