Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Kotikolmoset Oy 1452107-7

Virkatie 10

01510 Vantaa

Puhelin: 044-0203313 Tuomas Rainio

Mitä asiakas- ja henkilötiedoilla tehdään?

Kotikolmoset kerää ja käsittelee tietoja palveluiden ja tuotteiden myyntiä sekä markkinointia, yhteydeottopyyntöihin vastaamista, asiakastapaamisten sopimista, tarjouksen ja tilaussopimuksen tekemistä, rahoitussopimuksen tekemistä, toiminnan kehittämistä, laskutusta ja perintää, asiakaskyselyiden tekemistä, arvontoja sekä kirjanpitoa varten.

Oikeusperusteet tietojen keräämiselle

  1. Rekisteröity antaa itse tiedot esimerkiksi asiakastapaamisen sopimista tai arvontaan osallistumista varten.
  2. Asiakas tekee kauppasopimuksen tai rahoitussopimuksen myyntitilanteessa.
  3. Lakisääteiset perusteet esimerkiksi kirjanpito
  4. Reksiterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisteripitäjän oikeutettuna etuna on tehdä suoramarkkinointia puhelimitse yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi.

Mitä tietoja rekisterissä käsitellään?

Kotikolmosten asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaiden antamia henkilötietoja, esimerkiksi nimi ja yhteystietoja (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Tämän lisäksi Kotikolmoset käsittelee rahoituslaitosten puolesta asiakkaan rahoitushakemukseen tarvittavia tietoja (esimerkiksi siviilisääty, henkilötunnus, tulotiedot ja asumismuoto).

Kotikolmosten internet-sivuilla vierailevista käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla Google Analyticsiä varten, minkä avulla voidaan kehittää Kotikolmosten sivujen toimintaa.

Mistä rekisterin tiedot kerätään?

Kotikolmoset kerää ensisijaisesti asiakkaiden tietoja heiltä itseltään asiakastapaamista sovittaessa tai kauppasopista tehtäessä. Lisäksi yritys kerää tietoja järjestäessään arvontoja nettisivuilla ja erilaisissa tapahtumissa sekä messuilla. Näiden lisäksi rekisterinpitäjä hankkii tietoja yhteistyökumppaneiltaan, jotka käyttävät tietolähteinään julkisesti saatavilla olevia tietoja.

Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

Kotikolmosten keräämiä tietoja saattavat käyttää yhteistyökumppanit seuraavan listan mukaan:

Rahoituslaitokset (OP ja Nordea) rahoitushakemuksen yhteydessä

Prowledge Oy kehittäessään Kotikolmosten ERP-järjestelmää

Great Slogan Oy markkinointikampanjoissa

Tavarantoimittajat toimittaessaan tarvikkeita remonttikohteisiin

Intrum Oy laskujen perinnän ja luotonvalvonnan suhteen

Talenom Oyj kirjanpidon ja laskutuksen osalta

Miten rekisterin tiedot suojataan?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Kotikolmosten keräämiä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on kussakin tietojenkäsittelyssä tarpeen. Myyjien kalenterimerkinnät säilytetään myyjän työsuhteen ajan. Rahoitus- ja kauppasopimuksiin liittyviä tietoja säilytetään lakisääteisen säilytysajan puitteissa, esim. kirjanpidon arkistoissa enintään 10 vuoden ajan. Tehtyjen remonttien takuukäsittelyä varten asiakastiedot säilytetään kuluttajansuojalain vaatimusten mukaisesti tuotteiden takuuaikoja vastaavasti. Arvonnoissa henkilötietoja säilytetään arvontaan saakka ja sen jälkeen tuhotaan asianmukaisesti.

Mitä oikeuksia rekisteröidyillä on?

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeiden käyttö nettisivuilla

Käytämme evästeitä (mm. Google Analytics ja Facebook) sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Voit halutessasi estää evästeet internet selaimesi asetuksista. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan laitteellesi tiedon keräämistä ja muistamista varten. Voimme käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ymmärtääksemme paremmin, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua sekä parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

 

 

 

 

 

KOLMOSET – PARAS YSTÄVÄSI KOTISI REMONTEISSA

Minkä huoneen haluaisit remontoida kodistasi ensimmäisenä? Veikkaamme, että kärkipäässä ovat keittiö ja kylpyhuone, ja sen jälkeen olohuone ja makuuhuoneet – ellei jopa koko huoneisto kerralla. Ehkä kodissasi on kylpyhuone, jonka säilytystilat eivät toimi ja pinnat ovat kuluneet. Tai ehkä keittiössäsi on 80-luvun sisustus eikä laskutilaa nimeksikään. Olohuoneen tapetit ovat tuhriintuneet, ja lattia on ottanut vuosien varrella monta osumaa.

Kolmosten ammattilaiset toteuttavat koteihin kylpyhuoneremontit, keittiöremontit ja huoneistoremontit. Suunnittelemme jokaisen remontin yksityiskohdat yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja varmistamme, että sinä saat riittävästi tietoa remonttisi kulusta. Käytämme remonteissamme vain luotettavia ja tunnettuja materiaaleja varmistaaksemme, että kylpyhuoneesi, keittiösi tai huoneistosi remontti näyttää hyvältä vielä vuosienkin päästä.

Kolmoset tilastoina

104341 juotua kahvikupillista
50 paikkakunnalla
7041 tehtyä remonttia