Tietosuoja ja rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Kotikolmoset Oy
Virkatie 10
01510 VANTAA
Y-tunnus 1452107-7
Puh: 010 231 5700

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Tuomas Rainio
Puh: 010 231 5700

3. Rekisterin nimi
Kotikolmoset Oy asiakasrekisteri.

4. Käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon.

5. Rekisterin tietosisältö
Kotikolmoset Oy asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaushistoria sekä lupa markkinointimateriaalin lähettämiseen.

Omia tietoja voi korjata suoraan asiakastilin hallinnasta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan Kotikolmoset Oy -verkkosivun tarjouspyyntolomakkeesta, rekisteröintilomakkeesta ja asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietojaan ottamalla yhteyssä Talokolmoset Oy rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kotikolmoset Oy ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus on vain Kotikolmoset Oy palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Kolmoset tilastoina

51871 juotua kahvikupillista
50 paikkakunnalla
4067 tehtyä remonttia